Byggdagboken

Det är alltid spännande bygg- och bostadsprojekt igång här på Lyckebohus. Följ hur arbetet fortskrider. Kanske är det rent av ditt hus som börjar bli klart?
1,5-plansvilla i Källby
I området Nordskog, Källby byggs nu ett 1,5-planshus med dubbelgarage.
Dag 95
Ca 3 månader in i bygget så är nu nästan all ställning borta och det återstår lite innan fasadpanelen är helt klar. Härnäst blir det invändigt arbete med bl.a. montering av plast och glespanel i tak och få upp innerväggarna med skiva på en sida.
Läs mer om detta projekt
1,5-plansvilla i Lidköping
I ett av Lidköpings ytterområden bygger vi en 1,5-plansvilla. Häng med på vår resa.
Inflyttat
Huset är nu färdigt och kunderna har flyttat in. Nu tar de över med slutmålning av fasad och iordningställande av trädgård och uppfart. Vi tackar för förtroendet och önskar lycka till i det nya hemmet!
Läs mer om detta projekt
Brf Brinkeskogen Vara
I centrala Vara bygger vi 14 st 1-planshus. Välkommen till ett lättskött boende.
Dag 192
I Brinkeskogen är det full fart både ut- och invändigt. Det monteras fasadpanel, takavvattning, plåttak över uterum och carport bl.a. Innerväggarna är på plats i några hus och BRF-ägarna har haft möte på plats med elektrikern, så nu är rördragningen av elen igång i de första husen.
Läs mer om detta projekt