Byggdagboken

Det är alltid spännande bygg- och bostadsprojekt igång här på Lyckebohus. Följ hur arbetet fortskrider. Kanske är det rent av ditt hus som börjar bli klart?
1,5-plansvilla i Källby
I området Nordskog, Källby byggs nu ett 1,5-planshus med dubbelgarage.
Dag 95
Ca 3 månader in i bygget så är nu nästan all ställning borta och det återstår lite innan fasadpanelen är helt klar. Härnäst blir det invändigt arbete med bl.a. montering av plast och glespanel i tak och få upp innerväggarna med skiva på en sida.