Byggdagboken

Det är alltid spännande bygg- och bostadsprojekt igång här på Lyckebohus. Följ hur arbetet fortskrider. Kanske är det rent av ditt hus som börjar bli klart?
1,5-plansvilla i Lidköping
I ett av Lidköpings ytterområden bygger vi en 1,5-plansvilla. Häng med på vår resa.
Inflyttat
Huset är nu färdigt och kunderna har flyttat in. Nu tar de över med slutmålning av fasad och iordningställande av trädgård och uppfart. Vi tackar för förtroendet och önskar lycka till i det nya hemmet!
Läs mer om detta projekt