Byggdagboken

Det är alltid spännande bygg- och bostadsprojekt igång här på Lyckebohus. Följ hur arbetet fortskrider. Kanske är det rent av ditt hus som börjar bli klart?
Brf Brinkeskogen Vara
I centrala Vara bygger vi 14 st 1-planshus. Välkommen till ett lättskött boende.
September
Det första grunderna börjar ta form.
Dag 72 - 26 oktober
I veckan hade vi en trevlig träff med de nya bostadsrättsägarna där de bl.a. fick se bygget och bekanta sig med sina blivande grannar.
Dag 116
Det har hänt en hel del på bygget sen i oktober och området börjar sakta ta form. Projektet med de 14 husen är indelat i 3 olika etapper. Husen i första etappen är stomresta samt vindduk, utvändig isolering och takläkt är på plats. I andra etappen sker nu flera moment, bl.a. stomresning, isolering, papp och montering av takläkt. I tredje och sista etappen är plattorna gjutna och man har nu börjat att stomma.
Dag 192
I Brinkeskogen är det full fart både ut- och invändigt. Det monteras fasadpanel, takavvattning, plåttak över uterum och carport bl.a. Innerväggarna är på plats i några hus och BRF-ägarna har haft möte på plats med elektrikern, så nu är rördragningen av elen igång i de första husen.