Inflyttat

Posted on mars 11th, 2022

Huset är nu färdigt och kunderna har flyttat in. Nu tar de över med slutmålning av fasad och iordningställande av trädgård och uppfart. Vi tackar för förtroendet och önskar lycka till i det nya hemmet!