Dag 95

Posted on mars 24th, 2022

Ca 3 månader in i bygget så är nu nästan all ställning borta och det återstår lite innan fasadpanelen är helt klar. Härnäst blir det invändigt arbete med bl.a. montering av plast och glespanel i tak och få upp innerväggarna med skiva på en sida.