Dag 19

Posted on september 20th, 2021

Husbygget i Lidköping kommer vi följa lite närmare framöver med tätare uppdateringar för att se hur det tar form.

I början av veckan var det arbete med grunden, bl.a. rördragning och armering.