Dag 116

Posted on december 10th, 2021

Det har hänt en hel del på bygget sen i oktober och området börjar sakta ta form. Projektet med de 14 husen är indelat i 3 olika etapper.
Husen i första etappen är stomresta samt vindduk, utvändig isolering och takläkt är på plats.
I andra etappen sker nu flera moment, bl.a. stomresning, isolering, papp och montering av takläkt.
I tredje och sista etappen är plattorna gjutna och man har nu börjat att stomma.